KONYA'DA MÜZİK

Konya'da Müzik

İstanbul Konyalılar Vakfı Başkanı ve Türk Mûsikisi Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Birim, değerli mûsıkişinaz merhum Rıfat Ceran'dan aldığı 20 adet makara bandı ile 118 adet kasedi İstanbul Konyalılar Vakfı arşivine kazandırmıştı. Konya oturak meclislerinde canlı olarak icra edilen ve kayıt altına alınan, yörede adına Barana havaları denilen bu kıymetli arşivi gözden geçirmek ve değerlendirmek üzere bir çalışma başlattık. Yapılan tarama ve ön değerlendirme sonucunda, on altı bant ve kırk üç kaset üzerinde çalışılmaya değer bulundu. İkinci aşamada mevcut bant ve kasetler bir ses kayıt stüdyosunda dijital ortama aktarıldı. Sonrasında kayıtlar çok detaylı bir dinleme ile gerek bantların ve kasetlerin zaman içinde uğradıkları yıpranma, aktarmalardaki bozulmalar gerekse bazı kayıtlarda ortamda kaydın sıhhatini bozan sesler ve dip gürültüleri mümkün olduğu kadar giderilmeye çalışıldı.

Uzun bir süreyi alan bu çalışmada, öncelikle bant ve kasetlerin düzeltilmesi gereken kısımlarının time code'ları alındı. Düzenlenen bu çalışmaların son aşamada master'ları yapıldı. Sonuç olarak üzerinde çalışılan her bant ve kaset sırasıyla ham (aktarılan ilk hal), edit (temizlenen hal) ve master (son hal) şeklinde klasörlendi. Böylece 1965 - 2000 yılları arasında farklı zaman diliminde yapılan kayıtlar, bu çalışma ile dijital ortama aktarılarak korunmuş ve gelecek nesillere ulaştırılması sağlanmış oldu. Çalışmanın en önemli kazanımlarından biri de yörede unutulmaya yüz tutmuş çok sayıda türkünün sanatseverlere ulaştırılması olmuştur.

Konya'da Müzik

Aşağıdaki butona tıklayarak sizler için hazırladığımız playliste gidebilirsiniz.

Playlistim