SIKÇA SORULAN SORULAR

Sıkça Sorulan Sorular

Aynı aileden iki öğrenci burs alabilmektedir.

KYK ve Başbakanlık başarı bursu, üniversite sınav birincilikleri, engelli öğrenciler için verilen burslardan yararlanan öğrencilerimiz bu burstan da faydalanabilir.

Vakıf üniversitelerinde öğrenim görmekte olan öğrencilerden yalnızca tam burslu olanlar bu burstan faydalanabilir, eğitim sürecinde tam burslu okuma hakkını kaybeden öğrencinin burstan faydalanma hakkı sona erer.

Açıköğretim ve uzaktan öğretim öğrencileri burstan faydalanamaz.

İkinci öğretim programı kapsamında eğitim almak burstan faydalanmaya engel teşkil etmemektedir.

Burslarımız geri ödemesizdir ancak her öğrencimizden mezun olduktan sonra kendisi gibi bir Konyalı ihtiyaç sahibi öğrenciye yardımcı olması beklenir.

Burslarımız her yıl Yönetim Kurulumuz tarafından yeniden değerleme sonucu belirlenerek miktarı duyurulmaktadır.

Eğitim burslarımız Ekim-Haziran ayları arasında olmak üzere toplam dokuz ay ve aylık şekilde ödenmektedir.

Devam koşulları sağlandığı takdirde burslarımız öğrenim süresi boyunca devam etmektedir, devam koşullarını sağlayan öğrencilerimizin ise yeniden başvuru yapmasına gerek bulunmamaktadır.

Müracaatınız geçersiz sayılacaktır.

Başvurunuzun ardından ön değerlendirme için gerekli koşulları sağladığınızın tespiti halinde tarafımızca, kurumumuzla paylaştığınız iletişim bilgileri aracılığıyla mülakat tarih, saat ve yerini bildirmek amacıyla sizle iletişime geçilecektir.

Mülakatı olumlu sonuçlanan ve burs almaya hak kazanan öğrencilerimizin listesi web sitemizde yayımlanacaktır.